Βλέποντας & Λέγοντας: «Εναλλακτικές μορφές οικονομίας»

Δείτε μαγνητοσκοπημένη την συζήτηση της Παρασκευής, 25 Δεκεμβρίου, με θέματα που ξεκινούν από το χρηματοοικονομικό σύστημα, περνούν από το αλληλέγγυο εμπόριο και φτάνουν μέχρι τα πνευματικά δικαιώματα και το ελεύθερο λογισμικό.

Αν θέλετε να μεταδώσετε την εκπομπή από την δική σας σελίδα, προσθέστε τον παρακάτω κώδικα:
<script src="http://static.livestream.com/scripts/playerv2.js?channel=exoapotv&amp;layout=playerEmbedDefault&amp;backgroundColor=0xffffff&amp;backgroundAlpha=1&amp;backgroundGradientStrength=0&amp;chromeColor=0xffffff&amp;headerBarGlossEnabled=false&amp;controlBarGlossEnabled=false&amp;chatInputGlossEnabled=false&amp;uiWhite=false&amp;uiAlpha=0.5&amp;uiSelectedAlpha=0.9&amp;dropShadowEnabled=false&amp;dropShadowHorizontalDistance=10&amp;dropShadowVerticalDistance=10&amp;paddingLeft=0&amp;paddingRight=0&amp;paddingTop=0&amp;paddingBottom=0&amp;cornerRadius=3&amp;backToDirectoryURL=null&amp;bannerURL=null&amp;bannerText=null&amp;bannerWidth=320&amp;bannerHeight=50&amp;showViewers=true&amp;embedEnabled=true&amp;chatEnabled=false&amp;onDemandEnabled=true&amp;programGuideEnabled=false&amp;fullScreenEnabled=true&amp;reportAbuseEnabled=false&amp;gridEnabled=false&amp;initialIsOn=false&amp;initialIsMute=false&amp;initialVolume=5&amp;contentId=pla_dfd46985-8741-4234-b8ee-47f8ecd4a6ca&initThumbUrl=http://www.livestream.com/filestore/user-files/chexoapotv/2009/12/25/20d97d52-97d9-409e-ad94-413a82b7f674_6520.jpg&amp;playeraspectwidth=4&amp;playeraspectheight=3&amp;mogulusLogoEnabled=true&amp;width=450&amp;height=450&amp;wmode=window" type="text/javascript">
</script>

Δημοσίευση σχολίου