Βλέποντας & Λέγοντας: «Ιθαγένεια ΙΙ»

Δείτε μαγνητοσκοπημένη την εκπομπή του Σαββάτου,  13/2/2010, με τη συνέχεια της συζήτησης για την ιθαγένεια.


Αν θέλετε να μεταδώσετε την εκπομπή από την δική σας ιστοσελίδα, προσθέστε τον παρακάτω κώδικα:

<script src="http://static.livestream.com/scripts/playerv2.js?channel=exoapotv&layout=playerEmbedDefault&backgroundColor=0xffffff&backgroundAlpha=1&backgroundGradientStrength=0&chromeColor=0x000000&headerBarGlossEnabled=true&controlBarGlossEnabled=true&chatInputGlossEnabled=true&uiWhite=true&uiAlpha=0.5&uiSelectedAlpha=1&dropShadowEnabled=true&dropShadowHorizontalDistance=10&dropShadowVerticalDistance=10&paddingLeft=10&paddingRight=10&paddingTop=10&paddingBottom=10&cornerRadius=10&backToDirectoryURL=null&bannerURL=null&bannerText=null&bannerWidth=320&bannerHeight=50&showViewers=true&embedEnabled=true&chatEnabled=true&onDemandEnabled=true&programGuideEnabled=false&fullScreenEnabled=true&reportAbuseEnabled=false&gridEnabled=false&initialIsOn=false&initialIsMute=false&initialVolume=10&contentId=pla_8f9f6baa-8e60-4a65-861e-355d988cb335&initThumbUrl=http://www.livestream.com/filestore/user-files/chexoapotv/2010/02/13/df76d2a1-9b26-458f-b045-a9619750a9c4_2960.jpg&playeraspectwidth=4&playeraspectheight=3&mogulusLogoEnabled=true&width=400&height=400&wmode=window" type="text/javascript"></script>

Δημοσίευση σχολίου