Βλέποντας & Λέγοντας: «Εργασιακά»

Δείτε μαγνητοσκοπημένη την συζήτηση της Παρασκευής, 30-10-2009, με θέμα: «Εργασιακά: η πραγματικότητα της δουλειάς»Αν θέλετε να ενσωματώσετε αυτή την εκπομπή στην δική σας ιστοσελίδα, αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα:

<script src="http://static.livestream.com/scripts/playerv2.js?channel=exoapotv&layout=playerEmbedDefault&backgroundColor=0xffffff&backgroundAlpha=1&backgroundGradientStrength=0&chromeColor=0x000000&headerBarGlossEnabled=true&controlBarGlossEnabled=true&chatInputGlossEnabled=true&uiWhite=true&uiAlpha=0.5&uiSelectedAlpha=1&dropShadowEnabled=true&dropShadowHorizontalDistance=10&dropShadowVerticalDistance=10&paddingLeft=10&paddingRight=10&paddingTop=10&paddingBottom=10&cornerRadius=10&backToDirectoryURL=null&bannerURL=null&bannerText=null&bannerWidth=320&bannerHeight=50&showViewers=true&embedEnabled=true&chatEnabled=true&onDemandEnabled=true&programGuideEnabled=false&fullScreenEnabled=true&reportAbuseEnabled=false&gridEnabled=false&initialIsOn=false&initialIsMute=false&initialVolume=5&contentId=pla_d7486957-2bed-4c1f-a277-58a324ef290a&initThumbUrl=null&playeraspectwidth=4&playeraspectheight=3&mogulusLogoEnabled=true&width=450&height=450&wmode=window" type="text/javascript">
</script>