Βλέποντας & Λέγοντας: «Περιβάλλον»

Δείτε μαγνητοσκοπημένη την συζήτηση της Παρασκευής, 6-11-2009, με θέματα: Εκτροπή Αχελώου, Πυρκαγιές σε Αττική και Ηλεία, Οι επαγγελματίες του «οικολογισμού», «Πράσινα μέτρα».

Αν θέλετε να μεταδώσετε την εκπομπή από την δική σας σελίδα, προσθέστε τον παρακάτω κώδικα:
<script src="http://static.livestream.com/scripts/playerv2.js?channel=exoapotv&layout=playerEmbedDefault&backgroundColor=0xffffff&backgroundAlpha=1&backgroundGradientStrength=0&chromeColor=0xffffff&headerBarGlossEnabled=false&controlBarGlossEnabled=false&chatInputGlossEnabled=false&uiWhite=false&uiAlpha=0.5&uiSelectedAlpha=0.9&dropShadowEnabled=false&dropShadowHorizontalDistance=10&dropShadowVerticalDistance=10&paddingLeft=0&paddingRight=0&paddingTop=0&paddingBottom=0&cornerRadius=3&backToDirectoryURL=null&bannerURL=null&bannerText=null&bannerWidth=320&bannerHeight=50&showViewers=true&embedEnabled=true&chatEnabled=false&onDemandEnabled=true&programGuideEnabled=false&fullScreenEnabled=true&reportAbuseEnabled=false&gridEnabled=false&initialIsOn=false&initialIsMute=false&initialVolume=5&contentId=pla_450d3847-b19f-432d-b121-4d03f99f6000&initThumbUrl=http://www.livestream.com/filestore/user-files/chexoapotv/2009/11/06/b3d3e67f-bcc6-4569-9ce3-07ed85735312_2250.jpg&playeraspectwidth=4&playeraspectheight=3&mogulusLogoEnabled=true&width=450&height=450&wmode=window" type="text/javascript"></script>