Βλέποντας & Λέγοντας: «Δεκαετία του '00. Μηδέν εις το πηλίκον;» (δεύτερο μέρος)

Δείτε μαγνητοσκοπημένη την εκπομπή του Σαββάτου, 9 Ιανουαρίου 2010, με τη συνέχεια της θεματικής ανασκόπησης των γεγονότων της δεκαετίας που πέρασε.

Αν θέλετε να μεταδώσετε την εκπομπή από την δική σας σελίδα, προσθέστε τον παρακάτω κώδικα:
<script src="http://static.livestream.com/scripts/playerv2.js?channel=exoapotv&layout=playerEmbedDefault&backgroundColor=0xffffff&backgroundAlpha=1&backgroundGradientStrength=0&chromeColor=0xffffff&headerBarGlossEnabled=false&controlBarGlossEnabled=false&chatInputGlossEnabled=false&uiWhite=false&uiAlpha=0.5&uiSelectedAlpha=0.9&dropShadowEnabled=false&dropShadowHorizontalDistance=10&dropShadowVerticalDistance=10&paddingLeft=0&paddingRight=0&paddingTop=0&paddingBottom=0&cornerRadius=3&backToDirectoryURL=null&bannerURL=null&bannerText=null&bannerWidth=320&bannerHeight=50&showViewers=true&embedEnabled=true&chatEnabled=false&onDemandEnabled=true&programGuideEnabled=false&fullScreenEnabled=true&reportAbuseEnabled=false&gridEnabled=false&initialIsOn=false&initialIsMute=false&initialVolume=5&contentId=pla_bc948cf3-580e-4d42-8f6a-251aef8c9654&initThumbUrl=http://www.livestream.com/filestore/user-files/chexoapotv/2010/01/09/c0daa9a6-6d8f-48b1-8356-d55bad9af29b_3810.jpg&playeraspectwidth=4&playeraspectheight=3&mogulusLogoEnabled=true&width=450&height=450&wmode=window" type="text/javascript">
</script>

Δημοσίευση σχολίου