Βλέποντας & Λέγοντας: «Μπλογκάρουμε»

Δείτε μαγνητοσκοπημένη την εκπομπή της Παρασκευής, 15 Ιανουαρίου 2010, με θέμα συζήτησης τα μπλογκ και τα νέα μέσα.

Αν θέλετε να μεταδώσετε την εκπομπή από την δική σας σελίδα, προσθέστε τον παρακάτω κώδικα:
<script src="http://static.livestream.com/scripts/playerv2.js?channel=exoapotv&layout=playerEmbedDefault&backgroundColor=0xffffff&backgroundAlpha=1&backgroundGradientStrength=0&chromeColor=0xffffff&headerBarGlossEnabled=false&controlBarGlossEnabled=false&chatInputGlossEnabled=false&uiWhite=false&uiAlpha=0.5&uiSelectedAlpha=0.9&dropShadowEnabled=false&dropShadowHorizontalDistance=10&dropShadowVerticalDistance=10&paddingLeft=0&paddingRight=0&paddingTop=0&paddingBottom=0&cornerRadius=3&backToDirectoryURL=null&bannerURL=null&bannerText=null&bannerWidth=320&bannerHeight=50&showViewers=true&embedEnabled=true&chatEnabled=false&onDemandEnabled=true&programGuideEnabled=false&fullScreenEnabled=true&reportAbuseEnabled=false&gridEnabled=false&initialIsOn=false&initialIsMute=false&initialVolume=5&contentId=pla_6e278d8a-c4f0-48bd-b01f-69f1141d8aa0&initThumbUrl=http://www.livestream.com/filestore/user-files/chexoapotv/2010/01/15/1428bf47-1cdc-40eb-b281-587a3cb4f194_2100.jpg&playeraspectwidth=4&playeraspectheight=3&mogulusLogoEnabled=true&width=450&height=450&wmode=window" type="text/javascript">
</script>

Δημοσίευση σχολίου