Βλέποντας & Λέγοντας: «Ιθαγένεια»

Δείτε μαγνητοσκοπημένη την εκπομπή του Σαββάτου, 6 Φεβρουαρίου 2010, με θέμα συζήτησης: «Ιθαγένεια».

Αν θέλετε να μεταδώσετε την εκπομπή από την δική σας σελίδα, προσθέστε τον παρακάτω κώδικα:

<script src="http://static.livestream.com/scripts/playerv2.js?channel=exoapotv&amp;layout=playerEmbedDefault&amp;backgroundColor=0xffffff&amp;backgroundAlpha=1&amp;backgroundGradientStrength=0&amp;chromeColor=0xffffff&amp;headerBarGlossEnabled=false&amp;controlBarGlossEnabled=false&amp;chatInputGlossEnabled=false&amp;uiWhite=false&amp;uiAlpha=0.5&amp;uiSelectedAlpha=0.9&amp;dropShadowEnabled=false&amp;dropShadowHorizontalDistance=10&amp;dropShadowVerticalDistance=10&amp;paddingLeft=0&amp;paddingRight=0&amp;paddingTop=0&amp;paddingBottom=0&amp;cornerRadius=3&amp;backToDirectoryURL=null&amp;bannerURL=null&amp;bannerText=null&amp;bannerWidth=320&amp;bannerHeight=50&amp;showViewers=true&amp;embedEnabled=true&amp;chatEnabled=false&amp;onDemandEnabled=true&amp;programGuideEnabled=false&amp;fullScreenEnabled=true&amp;reportAbuseEnabled=false&amp;gridEnabled=false&amp;initialIsOn=false&amp;initialIsMute=false&amp;initialVolume=5&amp;contentId=pla_9c1685be-cb79-467c-9c29-1d11272a762e&amp;initThumbUrl=http://www.livestream.com/filestore/user-files/chexoapotv/2010/02/06/fc71faad-d293-43af-a561-b6f9af37f26d_1030.jpg&amp;playeraspectwidth=4&amp;playeraspectheight=3&amp;mogulusLogoEnabled=true&amp;width=400&amp;height=400&amp;wmode=window" type="text/javascript">
</script>

Δημοσίευση σχολίου